Czytamy Pismo Święte

Czytajmy Pismo Święte, Księgę życia w której Bóg kieruje do nas Swoje Słowo .