Ogłoszenia duszpasterskie

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU                                                        4 grudnia 2022

Dziś przeżywamy drugą niedzielę Adwentu, pierwszą w miesiącu, adoracyjną, składka przeznaczona jest na cele diecezjalne.

Niech ten święty czas mobilizuje każdego do duchowej odnowy, zacieśniania więzi z Panem Bogiem i braćmi. Przygotowujemy się bowiem na spotkanie z Panem, który z miłości do nas przyjmuje na siebie nasze człowieczeństwo, aby je przemienić, uświęcić. Nie pozwólmy, aby religijny charakter Adwentu zagłuszyły nachalne, głośne reklamy i przedświąteczna gorączka panująca w galeriach i marketach.

Dzisiejsza niedziela swoją rangą przykrywa liturgiczne wspomnienie Świętej Barbary, dziewicy i męczennicy z przełomu III i IV wieku, która jest szczególną patronką górników i hutników, choć nie tylko. Wzywana jest też jako wspomożycielka. Ponieważ z inicjatywy Episkopatu Polski dzień 4 grudnia jest Dniem Modlitw w Intencji Bezrobotnych, przez jej wstawiennictwo polecajmy Bożej Opatrzności wszystkich borykających się z trudnościami w znalezieniu odpowiedniej pracy, polecajmy cierpiące z tego powodu rodziny, zwłaszcza z naszej wspólnoty parafialnej. Odpust w parafii św. Barbary.

Dziś przypada też XXIII Dzień modlitw i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Z polecenia władzy duchownej specjalną zbiórką do puszek przed kościołem wspieramy Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

Tydzień temu Radni Parafialni zbierali po Mszach św. w podpisanych kopertach, ofiary na cele inwestycyjne w Parafii. Zebrali 5.970 zł. Pieniądze te odprowadzono do banku. Bóg zapłać Parafianom za troskę o Parafię i za ofiarność.

Pan Organista zakończył roznoszenie opłatków. Wszystkim, którzy go życzliwie przyjęli w Jego imieniu składam wyrazy wdzięczności. Bóg zapłać.

Caritas Diecezji Rzeszowskiej przysłała „torby miłosierdzia”. Proszę je pobierać i na miarę wrażliwości i możliwości zrobić dobry uczynek potrzebującym. Napełnione torby proszę przynieść do kościoła, a parafialny zespół Caritas podzieli zebrane dary według potrzeb i dostarczy w adwencie potrzebującym.

Caritas przysłała też kartony na pomoc dla Ukrainy. Są one położone w kruchcie. Jeżeli ktoś chce zrobić taki dobry uczynek i wesprzeć naszych wschodnich sąsiadów, to proszę napełnić taki karton (najlepiej produktami o długim czasie przydatności) i też przynieść do kościoła.

Po Mszach św. panie z grupy Caritas będą rozprowadzać świece na stół wigilijny: Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Małe po 8 zł, a duże po 18 zł.

Będą też rozprowadzały świąteczny numer „Wspólnoty Królowej Rodzin”.

Codziennie zapraszam wszystkich, dorosłych, starszych, dzieci i młodzież na roraty. Przynoście ze sobą lampiony. Nie tylko dzieci, ale wszyscy uczestnicy Mszy św. roratnich niech mają zapalone lampiony albo świece.

W tygodniu:

Msze św. w tygodniu o 17.00, w poniedziałek i sobotę o 7.00.

Kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałek, środę i piątek po Mszy św.

Wtorek – Wspomnienie Świętego Mikołaja, biskupa. To dzień, kiedy obdarowujemy się prezentami. Niech nie zabraknie życzliwości i dobroci wobec wszystkich, szczególnie najbardziej potrzebujących.

Środa – Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa Mediolanu, żyjącego w IV wieku, gorliwego duszpasterza i uczonego teologa, wielkiego Doktora Kościoła.

Na Mszę św. i spotkanie zapraszam kandydatów do bierzmowania z klas 8.

W środę, piątek i sobotę wypadają Kwartalne Dni modlitw (dawne suche dni) w intencji prawdziwie chrześcijańskiego życia rodzin.

Czwartek – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu Kościół upamiętnia tajemnicę Maryi, która jako jedyna z ludzi została poczęta bez zmazy grzechu pierworodnego. Ta prawda wiary towarzyszy Kościołowi od samego początku. Dzisiaj jej wyrazem jest także śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

8 grudnia między godziną 12.00 a 13.00 zapraszam na modlitwę w „Godzinie Łaski”. Według objawień Pieriny Gilly Maryja obiecała, że modlącym się w tym czasie ześle „wiele łask dla duszy i ciała”. Kościół będzie otwarty, wszystkich Parafian zapraszam na modlitwę w ciszy.

Podczas Mszy św. będzie poświęcenie i wręczenie medalików dzieciom przygotowującym się do I spowiedzi i Komunii św. Gdyby ktoś miał w domu jakiś niepoświęcony medalik, to proszę go przynieść na Mszę św. do poświęcenia.

Piątek – Wspomnienie św. Jana Diego (1474-1548), Indianina z plemienia Azteków, który przyjął chrzest; jakby w nagrodę za jego chrześcijańską gorliwość 9 grudnia 1531 roku na wzgórzu Tepeyac (dzisiaj w granicach miasta Meksyk) objawiła mu się Maryja w znanym i czczonym do dziś wizerunku Matki Bożej z Guadalupe.

Sobota – W sobotę i niedzielę (10 i 11 grudnia) Strażacy z Checheł pojawią się w naszych domach z kalendarzami strażackimi. Proszą o życzliwe przyjęcie.

Niedziela – O poprowadzenie różańca przedSumą proszę Różę św. Anny.

W przyszłą niedzielę 11 grudnia przyjedzie do naszej parafii brat Hieronim Majka, ze Zgromadzenia Ducha Świętego, ze Zbyszyc koło Nowego Sącza. Pracuje on wraz trzema kapłanami w parafii Zbyszyce, gdzie znajduje się XV wieczny kościół, który jest w ciągłym remoncie i konserwacji, po spaleniu w 2003r.

Parafia ta liczy zaledwie 30 rodzin i jest tam Dom Pomocy Społecznej, w którym posługuje zakonnik jako wolontariusz bez wynagrodzenia. Brat Hieronim pochodzi z Ropczyc, z parafii Przemienia Pańskiego. Przyjedzie wygłosić nam kazania i prosi o wsparcie duchowe i materialne dla domu zakonnego i zabytkowego kościoła.

Po Mszach św. z ministrantami będzie kwestował do puszek. Zechciejmy wesprzeć go, jego współbraci i parafię.

Za sobotnie posprzątanie kościoła i wyprasowanie bielizny ołtarzowej dziękuję:  Andrzejowi Brykowi, Urszuli Bulce, Bernardzie i Ryszardowi Kisielom, Marcie Kurc, Markowi Kurcowi i Krzysztofowi Kurcowi. Dziękuję też za ofiarę na środki czystości 100 zł. Na następne sprzątanie zapraszam w sobotę po Mszy św.

Dziękuję za produkty żywnościowe i spożywcze ofiarowane na plebanię. Dziękuję rodzicom Rafała za szyszkę chrzcielną.

Pragnę serdecznie podziękować za wszelkie ofiary złożone w minionych tygodniach na tacę i na konto parafialne, na cele wspólnoty parafialnej i utrzymanie świątyni. Niech dobry Bóg wynagradza waszą hojność swoim błogosławieństwem.

Zachęcam do korzystania ze spowiedzi świętej. Codziennie kapłan posługuje w konfesjonale przed Msza Świętą. Nie odkładajmy spowiedzi na ostatnie dni Adwentu

Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Na stolikach za ławkami wyłożone są gazety. Proszę je pobierać.

*Do użytku wewnętrznego.

Wszystkim Parafianom i Gościom, oglądającym nas przez Internet życzę doświadczenia bliskości Boga oraz opieki Matki Najświętszej i św. Anny.

SŁOWO PRZED ROZESŁANIEM

Oczekując na przyjście Chrystusa, mamy mieć otwarte oczy na potrzeby bliźnich. Starajmy się dostrzegać tych, którzy proszą nas o pomoc. Pomagając im, pokazujemy, że naprawdę spotkaliśmy Pana Jezusa.

Ks. Proboszcz Grzegorz Kamiński